Jaký je rozdíl mezi státní a soukromou školkou

Jsou mateřské školy (MŠ) skvělé i horší. Ať už se jedná o soukromý nebo státní sektor. Pracovala jsem v několika státních školkách, ale jen v jedné soukromé. Naštěstí v té preciznější. Tím chci říct, že je tento článek ovlivněn mou osobní zkušeností.

Jak jsem již naznačila v úvodu, bylo mi potěšením vyzkoušet si práci v obou typech mateřských škol. Je pravděpodobné, že oba typy škol mají své kladné i méně kladné stránky. Pojďme se na ně podívat.

Prostředí

Už když se přibližujete k soukromé školce, vítají vás barevné reklamy a poutače navádějící k dohledání umístění MŠ. V momentě, kdy stanete soukromé školce tváří v tvář, vnímáte profesionalitu, pestrost, hravost. Tyto pocity nevymizí ani při vstupu dovnitř.

Vzpomínám, jak jsem byla naprosto okouzlená barvami a doplňky, kterými soukromá MŠ disponovala. Byla jsem v údivu, jak se to „dá udělat krásné“. Malby a dekorace na stěnách, nábytek, hračky a ostatní doplňky. Prostě ráj jak pro děti, tak pro učitele.

Tím nechci říct, že je státní MŠ ošklivá, to vůbec ne! I tato školka se dá vyšperkovat. Je však znát, že s omezenými finančními prostředky v porovnání se soukromým sektorem.

Děti

V soukromé školce jsou sice menší dětské skupiny, což je v rámci individuálního přístupu perfektní, ale má to háček. Vlastně dva háčky. Je tam velké procento dětí cizinců. A to je mnohonásobně náročnější práce pro pedagoga. Chcete skupinu dětí něco naučit, či jim dát pokyny k aktivitě, a ony vám nerozumí. Je to frustrující a vyčerpávající. A k tomu háček číslo dvě – rodiče dětí.

Vysoké školné si nemůže dovolit každý. Tím se selektuje cílová skupina klientů. Rodiče těchto dětí mají na pedagogy vysoké nároky. Preferují vysoce individuální přístup a každodenní reporty o spokojenosti dítěte ve školce.

Ve školce veřejné, nebo-li státní, se naplňují třídy do 24 dětí. Skupina je tedy větší, ale je tam lépe podchyceno vzdělávání dětí cizinců. Těchto dětí se do kolektivu zařazuje méně, případně pak na třídě funguje asistent pedagoga.

Pracovní doba a náplň

Kolik si myslíte, že učitelka ve školce pracuje hodin?

Pracovní doba je osmihodinová, rozdělená na přímou a nepřímou činnost. Zákon udává 6h přímé a 2h nepřímé činnosti učitelek v MŠ denně (zjednodušeno). Ty 2h jsou na přípravu vzdělávání na následující dny, tj. příprava plánu, pomůcek, rekvizit, atp.

U soukromých školek je to tak, že se rozlišuje, zda-li je školka akreditovaná, anebo není. V prvním případě pracovní doba podléhá přímé a nepřímé pracovní činnosti. S tím, že té přímé může být až 7h, plus 1h na přípravu. Ve druhém případě učitelka pracuje opravdu celých 8h přímé činnosti u dětí.

Ještě bych tady ráda zmínila jednu věc. Ve státní MŠ si učitelka odpracuje 6h výchovou a vzděláváním dětí (2h se připravuje doma). V soukromé pracuje 7 – 8h, a to jako učitelka, případně ředitelka a dále jako svačinářka a uklízečka.

Kroužky, kroužky, kroužky

Zatímco ve státních školkách se od kroužků upouští, v soukromých jich je nepřeberné množství.

Neznamená to, že ve státní není angličtina, atletika, tanečky či kreativní kreslení. Jen se to zakomponuje do cvičení, pobytu na školní zahradě, do volných chvilek a jak se to zrovna hodí.

V soukromé MŠ je to ale lákadlo pro rodiče dětí, kteří si platí vysoké školné a pěkný maraton pro pedagogy. Každý den nějaká zvláštní aktivita s externím lektorem. Buď v prostorách školky anebo mimo areál. Každopádně na čas. Je to pěkný shon, mít téměř každý den (někdy i několikrát denně) včas připravené děti k naplánované aktivitě.

Celkový dojem

Přestože je ve státní školce více dětí ve třídě, je to práce pohodovější. Méně odpracovaných hodin u dětí, větší klidový režim, i když hlučnější třídy. Co se týká materiálů, pomůcek, hraček, většinou základním vybavením tyto školky disponují. Snaží se vše časem obměňovat, doplňovat, pořizovat nové.

Ze soukromých školek čiší čerstvost, pestrost, lukrativita. Ale práce je to náročnější. Ať už časově, tak pedagogickým nasazením a stresem. V soukromé školce může pracovat pouze člověk, který se umí otáčet a je zapálený a nadšený pro toto povolání.

Já jsem „bohužel“ musela z učitelského postu ze soukromé školky odejít, neboť jsem měla takové nasazení, až mi hrozilo profesní vyhoření. Jsem nesmírně ráda za tuto zkušenost, a kdybych se měla rozhodnout, určitě bych do toho šla znovu!

Nyní jsem spokojená jako učitelka ve státní školce, kde se kreativně vyžívám. K tomu mám ještě kapacitu na další tvoření co se týká soukromých školek, neboť na tento sektor jsem nikdy nezanevřela.

A tak vám můžu předávat své zkušenosti s akreditací a věcí s ní spojenými.

 

Poskytuji poradenství k zápisu MŠ do školského rejstříku, k transformaci dětských skupin na mateřské školy, k získání a vykazování státních dotací. Srozumitelně, krok za krokem. Můj příběh si přečtěte zde >>