Akreditace

Články kategorie Akreditace
13.2. 2021

Co je to akreditace

Mateřská škola státní, veřejná, soukromá, akreditovaná, neakreditovaná, rejstříková… pojďme si tyto pojmy vysvětlit. Základní rozdělení mateřských škol (MŠ) je: státní, nebo-li veřejné, zřizované krajem, obcí; sem spadají i lesní a církevní MŠ soukromé, zřizované buď fyzickou osobou (živnostenské oprávnění) anebo právnickou osobou (z.s., s.r.o., atp.)