Co je to akreditace

Mateřská škola státní, veřejná, soukromá, akreditovaná, neakreditovaná, rejstříková… pojďme si tyto pojmy vysvětlit.

Základní rozdělení mateřských škol (MŠ) je:

 • státní, nebo-li veřejné, zřizované krajem, obcí; sem spadají i lesní a církevní MŠ
 • soukromé, zřizované buď fyzickou osobou (živnostenské oprávnění) anebo právnickou osobou (z.s., s.r.o., atp.)

Jaký je rozdíl mezi státní a soukromou mateřskou školou z pohledu práce učitelky si můžete přečíst v článku zde.

Akreditovaná je taková MŠ, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
Tedy akreditovaná = rejstříková.

Rejstřík škol je veřejný seznam škol a školských zařízení, které spadají do sekce ministerstva školství (MŠMT) a krajského úřadu. Na základě zápisu do rejstříku škol má MŠ právo:

 • poskytovat vzdělání a školské služby
 • vydávat doklady o vzdělávání
 • na přidělování prostředků ze státního rozpočtu

Akreditovaná škola je taková škola, která disonuje akreditací MŠMT stejně tak jako škola státní. Pro soukromé mateřské školy tento titul v podstatě znamená, že se nejedná o instituci, kde jsou děti pouze hlídány. Jejich denní program je nabit vzdělávacími činnostmi jako ve škole státní. Plnohodnotně plní předškolní vzdělávání dětí.

Jak probíhá proces akreditace

Státní MŠ jsou automaticky akreditované, soukromé MŠ si o akreditaci musí zažádat. To se dělá tak, že soukromá škola podá žádost o zapsání do rejstříku škol a školských zařízení na příslušný krajský úřad. K tomu přiloží zákonem dané dokumenty a očekává schválení zápisu.

Ke schválení dochází pokud:

 • krajský úřad shledá soulad vzniku nové MŠ s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR nebo příslušného kraje, a pokud
 • nechybí žádné povinné náležitosti stanovených zákonem

Žádost o zápis do školského rejstříku se podává vždy v měsíci září. Na posouzení žádosti je pak lhůta 90 dní. Během této doby je možné doplňovat potřebné dokumenty. Obvykle v lednu dochází k podpisu smlouvy a škola se může pyšnit titulem akreditovaná od následujícího školního roku.

Výhody akreditované soukromé MŠ:

 • Možnost čerpání státních dotací
 • Záruka kvalitních prostor ke vzdělávání, které prošly kontrolou hasičů, stavebního úřadu, hygienické stanice
 • Záruka kvalitního personálu, především pedagogů s příslušným vzděláním
 • Záruka kvalitního vzdělávání dětí, vzdělávací koncepce a školního vzdělávacího programu
 • Kontroly České školní inspekce - dobré hodnocení je skvělé PR

 

Akreditace je tedy titul výhodný pro všechny strany. Pro děti je příslibem profesionálního přístupu, pro rodiče zárukou nejen kvalitního vzdělávání a personálu, ale také vhodných a bezpečných prostor k tomuto účelu určenými. Pro pedagogy je to informace o vyšší úrovni mateřské školy. A majitel/zřizovatel může využívat čerpání státních dotací. Jejich použití je limitováno zákonem, ale o tom zase v jiném článku.

 

 

Poskytuji poradenství k zápisu MŠ do školského rejstříku, k transformaci dětských skupin na mateřské školy, k získání a vykazování státních dotací. Srozumitelně, krok za krokem. Můj příběh si přečtěte zde >>